Dodatek bo dobila manj kot polovica vojakov

Urška Mlinarič, 26.3.2019
Slovenska Vojska

Vlada je natančneje določila, kdo bo prejemal dodatek za povečan obseg dela. Sindikati opozarjajo, da bo selektivno podeljevanje med vojake vneslo dodaten nemir in slabo voljo.

Potem ko je bil konec lanskega leta velikemu delu vojakov odvzet dodatek za povečan obseg dela in obremenitev, je vlada na seji minuli teden s sklepom natančno določila, kdo bo do njega upravičen. Vojaki, ki bodo do njega upravičeni, so razdeljeni v tri kategorije glede na višino dodatka. Vlada sama je priznala, da bo število upravičencev za več kot polovico manjše od tistega ob koncu lanskega leta. V isti sapi pritrjuje sindikatom, ki opozarjajo, da so obremenitve vojakov zaradi kadrovske podhranjenosti vojske zelo velike, a poudarja, da bodo finančno nagrado dobili tisti, ki nosijo največji del povečanih obremenitev. Sindikati so sicer dali soglasje k dokumentu, a kot kažejo odzivi, niso povsem zadovoljni s sprejetimi rešitvami.

Več odhodov iz vojske kot vstopov vanjo
Slovenska vojska danes šteje okoli 6700 vojakinj in vojakov, statistika generalštaba pa kaže, da v zadnjih letih njihovo število upada, saj je več odhodov iz vojske kot vstopov vanjo. Samo v prvih dveh mesecih letošnjega leta je vojsko zapustilo 42 pripadnikov, medtem ko je vanjo vstopilo dvajset vojakov. Lani je vojsko zapustilo 169 oseb, vstopilo pa 94, leto poprej sta odšli 202 osebi, vstopilo pa jih je 106.

Iz sklepa izhaja, da bodo desetodstotni dodatek dobili vojaki enot, ki bodo delovale v mednarodnih operacijah in misijah. Dvajsetodstotni dodatek k osnovni plači je predviden za vojake na formacijskih dolžnostih zdravnik, pilot, letalski inženir, letalski tehnik, tehnik letalcev, kontrolor letenja, radarsko tehnično osebje, potapljač, pirotehnik in za tiste vojake na formacijskih dolžnostih, ki delujejo v specialnih enotah in na vojaških ladjah. Le odstotek manj, torej devetnajst odstotkov, pa bodo deležni tisti, ki imajo v enotah, podenotah in začasnih formacijah in skupinah status odzivnih sil oziroma izvajajo nujne naloge po ukazu načelnica generalštaba.

V sindikatih, kjer dokumentu niso nasprotovali, menijo, da so zaradi odhodov vojakov iz vojske prekomerno obremenjeni vsi njeni pripadniki. Prav z argumentom, da je vojska podhranjena, obseg nalog pa ostaja enak, je lansko pomlad tedanji načelnik generalštaba Alen Geder podpisal ukaz, po katerem je celoten sestav od julija prejel ta dodatek, s čimer so se jim plače občutno povečale. Novembra se je število prejemnikov dodatka po priporočilu revizijske službe zmanjšalo na približno 5000 od skupno 6700 zaposlenih. Konec leta pa so število prejemnikov še bistveno zmanjšali, kar je obrambni minister Karl Erjavec pospremil z besedami: "Ne morejo tisti, ki delajo v pisarnah, imeti enakega dodatka kot tisti, ki delajo na terenu in so v polni pripravljenosti."

Ker je vojakov manj, kot bi jih vojska potrebovala, so vsi dodatno obremenjeni

A predsednik Sindikata vojakov Slovenije Gvido Novak je v pismu predsedniku vlade in pristojnim na obrambnem ministrstvu zapisal, da se s selektivnim dodeljevanjem dodatka vnašata med pripadnike vojske dodaten nemir in slaba volja, saj da je od vseh pripadnikov v formacijskih dolžnostih odvisno, kako bo delo opravljeno, in ne zgolj od enih. Posledično se povečuje odliv vojakov iz vojske. Da ostaja kljub sklepu problem večjih obremenitev zaradi kadrovske podhranjenosti, so opozorili tudi v Sindikatu ministrstva za obrambo.

Anketa

Kako se zaščitite pred komarji?

Sudoku