Lastnosti, ki jih delodajalci cenijo, ko izbirajo nov kader

Urška Mlinarič, 19.2.2019
Igor Napast

Kreativni, učinkoviti, fleksibilni in odgovorni. Te lastnosti pri izbiri kadra cenijo uspešna slovenska podjetja. Raziskava Manpower je pokazala, da kar 40 odstotkov delodajalcev težko pridobi kader, ki ga potrebuje.

Tisti, ki poleg tehničnih veščin in znanja posedujejo še ustrezne osebnostne kompetence, so trenutno najbolj iskani kader pri delodajalcih. Tako je mogoče razbrati iz raziskave, ki jo je ManpowerGroup opravila med več kot 39.000 zaposlovalci iz 43 držav, v šestih industrijskih sektorjih. Raziskava še razkriva, da ima kar 45 odstotkov delodajalcev, ki so se vanjo vključili, težave pri iskanju ustreznega kadra, saj ga na trgu enostavno ni mogoče najti. Delodajalci namreč iščejo kadre z zelo specifičnim znanjem, kompetencami in izkušnjami. Podobno naj bi bilo tudi v Sloveniji, kjer je raziskava pokazala, da ima tovrstne težave 40 odstotkov delodajalcev. Čeprav se zdi, da so pri tem, kdo bo lažje dobil delo, v veliki prednosti delavci, ki imajo predvsem tehnično znanje, pa je omenjena raziskava pokazala, da so za delodajalca zelo pomembne tudi pisne in verbalne komunikacijske spretnosti mladih iskalcev zaposlitve. Sami smo preverili pri treh podjetjih, in sicer pri novomeški Krki ter velenjskem Gorenju in podjetju Skaza, ne le, kakšni kandidati imajo pri njih največ možnosti za uspeh, temveč tudi, kako ga iščejo.

image
Igor Napast Skoraj polovica delodajalcev v industrijskih sektorjih po svetu ima težave najti ustrezne delavce.

Iščejo serviserje bele tehnike

Kreativnost, prodornost, želja po uspehu, fleksibilnost, odgovornost, zanesljivost, sposobnost sodelovanja in prenos znanja med sodelavci - to je le nekaj lastnosti, za katerimi stremijo pri iskanju ustreznega kadra v vseh treh omenjenih podjetjih. V podjetju Skaza iščejo strokovnjake z različnih področij, od marketinga, prodaje, tehnike pa vse do zaposlovanja v proizvodnji. Pri tem poudarjajo, da si želijo v svojem delovnem okolju ljudi z raznolikimi znanji in tudi značajskimi lastnostmi, saj da je le tako mogoče ustvariti ustvarjalen in dopolnjujoč kolektiv. V Gorenju najbolj potrebujejo tehnično izobražen kader s področja strojništva, elektrotehnike, mehatronike pa tudi računalništva. Iskani pri njih so tudi ljudje s srednjimi in poklicnimi šolami: strojni tehniki, vzdrževalci, serviserji bele tehnike. Trenutno iščejo kar tri serviserje bele tehnike. Povpraševanje po tem specifičnem delu je veliko, saj se, kot poudarjajo v Gorenju, zelo malo mladih odloči za tovrstno delo. “Na vsake tri upokojene serviserje se izšola en nov, pri čemer posebnega šolskega programa za to delo ni, zato si podjetje prizadeva, da bi poklicne šole ponudile možnost tovrstne izbire. V farmacevtskem podjetju Krka so trenutno najbolj iskani visoko izobraženi farmacevti in kemiki, potrebujejo pa tudi ekonomiste, računalničarje, strojnike in elektrotehnike. Iščejo pa še strokovni kader s srednješolsko izobrazbo. “Srečujemo se z izrazitim pomanjkanjem dobrih tednikov, predvsem farmacije in kemije,” so sporočili iz Krkine službe za stike z javnostjo.

Katere profile delavcev iščejo podjetja?
Električarji, varilci, mehaniki
Prodajni zastopniki
Inženirji; kemijski, elektro, gradbeni
Prevozniki
Specializirani tehniki
Računalničarji
Računovodje, finančni analitiki
Projektni vodje, odvetniki, raziskovalci
Administratorji, receptorji
Proizvodni in strojni delavci

Sodelujejo s šolami in fakultetami

Da bi si zagotovili kader, ki ustreza njihovim potrebam in vizijam, v vseh treh podjetjih sodelujejo tako s srednjimi šolami kot s fakultetami. “V sodelovanju s šolami in fakultetami želimo mlade spodbuditi za usmeritve v tehniške poklice in profile, ki jih bomo v prihodnosti potrebovali, kar posledično pomeni, da jih bomo tudi zaposlili,” so pojasnili v Gorenju. Da bi sami dobili boljši vpogled v to, kaj podjetje počne, hkrati pa podjetje lahko že odkrije potencialni kader, dijakom in študentom omogočajo praktični pouk in strokovno prakso. Možnost zaposlitve v podjetju pa imajo tudi njihovi štipendisti; trenutno štipendirajo 103 dijake in študente, v glavnem s področja računalništva, strojništva in elektrotehnike. Štipendiste, med njimi tudi psihologe, strojnike in elektrotehnike, imajo tudi v podjetju Skaza, kjer mladim ponujajo študentsko delo, preko katerega se lahko pobliže spoznajo z njihovim delom. Sicer pa podjetje v želji po pridobitvi najboljšega kadra sodeluje s številnimi fakultetami. Enako velja za Krko, kjer so znani tudi po tako imenovanih Krkinih nagradah, s katerimi srednješolce ter do- in podiplomske študente spodbujajo k raziskovalnemu delu. V 48 letih, kolikor že podeljujejo omenjene nagrade, so marsikateremu nagrajencu tudi omogočili zaposlitev v podjetju.

Na vsake tri upokojene serviserje se izšola en nov

Vse omenjeno kaže, da je poleg izbire poklica, ki mladega človeka zanima, pomembno, da je tudi zelo aktiven, tako pri pridobivanju dodatnih znanj kot tudi pri nabiranju različnih delovnih izkušenj med šolanjem in študijem. Le tako, če izhajamo iz tega, kar so povedali v podjetjih, se vrata v delovno okolje lažje odprejo.

Anketa

Ali poleti uživate več sadja in zelenjave kot v preostalih letnih časih?

Sudoku