Novo leto prinaša tudi nove pogoje upokojevanja

Tanja Fajnik Milakovič, 24.12.2018
Profimedia

Z novim letom se izenači pogoj 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe za ženske in moške, ki se bodo predčasno upokojevali, spreminja pa se tudi pogoj za pridobitev vdovske pokojnine.

Pokojnine se bodo v letu 2019 uskladile dvakrat. Februarja bo redna uskladitev za 2,8 odstotka, izredna uskladitev z veljavnostjo od 1. decembra 2019 pa bo znašala 1,5 odstotka. Letni dodatek bo izplačan vsem upokojencem, v petih različnih zneskih, odvisno od višine pokojnine. Najvišji bo 437 evrov, prejeli pa ga bodo tisti, ki dobivajo pokojnino nižjo od 470 evrov. Upokojenci s pokojnino, višjo od 810 evrov, bodo dobili 127 evrov letnega dodatka. Zneski za dodatek za pomoč in postrežbo ter za invalidnine za telesno okvaro, ki se niso uskladili vse od leta 2011, bodo po redni uskladitvi prihodnje leto višji za 2,8 odstotka. Za izplačilo pokojnin Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) načrtuje 4,6 milijarde evrov, kar je v primerjavi s tem letom 3,9 odstotka več. Glavnino odhodkov za pokojnine predstavljajo odhodki za starostne pokojnine, ki bodo 4,7 odstotka višji predvsem zaradi uskladitev pokojnin in rasti povprečnega števila starostnih upokojencev.

image
Profimedia Februarja bo redna uskladitev pokojnin za 2,8 odstotka, izredna uskladitev pa bo 1,5 odstotka.
Tudi v letu 2019 bodo akontacijo dohodnine plačali le tisti, ki prejemajo pokojnino, višjo od 1095 evrov.

Znižanje starosti na račun otrok in vojaščine

Z novim letom se bo mogoče starostno upokojiti, če boste izpolnili hkrati oba pogoja, starost in pokojninsko dobo (glej tabelo). Pravico do starostne pokojnine pa bo v določenih primerih možno pridobiti tudi pri nižji starosti. Nekatere od predpisanih starosti je možno znižati zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti. Starostna meja se zniža za 6 mesecev za enega otroka, za 16 mesecev za dva otroka, za 26 mesecev za tri otroke, za 36 mesecev za štiri otroke in za 48 mesecev za pet otrok ali več. Do znižanja starosti so upravičene večinoma ženske, moški pa le, če so bili na starševskem dopustu in prejemali nadomestilo. Zaradi skrbi za otroke se ženski ali moškemu, če je dopolnil 38 let pokojninske dobe brez dokupa, lahko zniža starostna meja 65 let največ do dopolnjenega 61. leta starosti.

Moški si lahko starost ob upokojitvi znižajo tudi na račun služenja vojaškega roka za dve tretjini njegovega dejanskega trajanja. Moškemu, ki je dopolnil 38 let pokojninske dobe brez dokupa, se tako lahko zniža starostna meja 65 let največ do dopolnjenega 63. leta starosti. Starost ob upokojitvi si lahko znižajo tudi vsi tisti, ki so začeli delati že pred polnoletnostjo, in to za ves čas trajanja obveznega zavarovanja do dopolnjenega 18. leta starosti. Pri nižji starosti je mogoče v pokoj tudi, če ste delali na delovnem mestu z benificirano dobo.

Možna tudi predčasna upokojitev

Višina starostne pokojnine je odvisna od višine pokojninske osnove in dolžine dopolnjene pokojninske dobe. Ta služi za določitev odstotka za odmero starostne pokojnine. Višina odstotka za odmero se razlikuje glede na spol zavarovanca in je za 15 let zavarovalne dobe za ženske 29 odstotkov pokojninske osnove, za moške pa 26 odstotkov. Za vsako nadaljnje dopolnjeno leto pokojninske dobe se pri ženski odmerni odstotek zviša za 1,38 odstotka, pri moškem za 1,25.

Pogoji za pridobitev pravice do predčasne pokojnine v letu 2019 je za ženske in moške izenačen, dopolniti je treba starost 60 let in imeti 40 let pokojninske dobe. Predčasna pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove tako kot starostna pokojnina. Tako odmerjena pokojnina se nato zmanjša za vsak mesec manjkajoče starosti ženskam do dopolnitve starosti 64 let in 6 mesecev, moškim pa do 65 let, za 0,3 odstotka, vendar največ za 18 odstotkov. Zmanjšanje pokojnine je trajno. Pri predčasni upokojitvi pa tudi ni mogoče znižati predpisane starosti, torej 60 let, niti na račun otrok niti vojaščine niti dela pred 18. letom.

Z novim letom se spreminjajo tudi pogoji za pridobitev vdovske pokojnine. Vdova ali vdovec bosta v letu 2019 pridobila pravico do vdovske pokojnine, če bosta ob smrti zakonca dopolnil(a) 56 let in 6 mesecev starosti (v letu 2018 je veljal pogoj 56 let starosti).

Pokojnine in dohodnina

Najnižji znesek osnove za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se postopno zvišuje, tako da v letu 2019 za samozaposlene in kmete znaša 60 odstotkov povprečne plače, za delavce v delovnem razmerju 56 odstotkov povprečne plače in za družbenike 85 odstotkov povprečne plače. Več o prispevkih za socialno varnost in spremembah osnov za vse kategorije zavarovancev je objavljeno na spletni strani finančne uprave.

V letu 2019 pa se ne spreminja meja za obdavčitev pokojnin. Akontacija dohodnine bo odtegnjena od pokojnin in nadomestil, višjih od 1095 evrov, z upoštevanjem splošne in pokojninske olajšave.

Splošna olajšava, do katere imajo pravico vsi zavezanci, ki so rezidenti Slovenije, je od 1. januarja letno 3302,70 evra oziroma 275,22 evra na mesec. Prejemniki pokojnin imajo tudi pravico do tako imenovane pokojninske olajšave, ki znaša 13,5 odstotka pokojnine oziroma osnove za odmero akontacije dohodnine.

Tudi v letu 2019 večina upokojenih ne bo plačevala akontacije dohodnine od mesečnih pokojnin. Ker pa ni več tako imenovane seniorske olajšave (ukinjena je bila leta 2014) za starejše od 65 let, ki so bili oproščeni plačila davka, bo Zpiz vsem, ki prejemajo pokojnino nad 1095 evrov, tako kot letos tudi naslednje leto odtegnil akontacijo dohodnine.

Anketa

Ali poleti uživate več sadja in zelenjave kot v preostalih letnih časih?

Sudoku