Očetovski dopust in dodatnih deset dni za dvojčke

Tanja Fajnik Milakovič, 16.7.2019
Sašo Bizjak

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je včeraj v javno razpravo poslalo spremembe zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki med drugim predvidevajo dodatnih deset dni očetovskega dopusta ob rojstvu več otrok hkrati.

Slovenski očetje pri porodu že zelo pogosto sodelujejo, a je pri izrabi očetovskega dopusta nekoliko slabše. Po podatkih ministrstva za delo je v letu 2018 prvih 15 dni očetovskega dopusta izkoristilo 15.088 očetov (rodilo se je 19.585 otrok). Ob rojstvu otroka tako očetje večinoma vzamejo dopust, a pravico do dodatnih 15 dni plačanega dopusta jih izkoristi veliko manj. Še redkeje se odločajo za starševski dopust. Lani so bili na starševskem dopustu le 1004 očetje.

Očetje otrok, rojenih po 1. maju 2018, lahko izrabijo vseh 30 dni očetovskega dopusta skupaj, a za to se jih ne odloči veliko. Največ očetov, ki izrabijo dopust v celoti, so samozaposleni ali lastniki podjetij. Izraba dopusta pa je odvisna tudi od tega, kako se lahko očetje dogovorijo za daljšo odsotnost pri delodajalcu. Med razlogi za manjšo izrabo očetovskega dopusta navajajo predvsem višino nadomestila. Ker je nadomestilo omejeno na 2,5-kratnik povprečne slovenske plače, to za družino, če oče bolje zasluži in ima višjo plačo, pomeni znižanje družinskih mesečnih prihodkov. Poleg višine nadomestila pa najpogosteje očetje omenjajo tudi strah, da bodo zaradi daljše odsotnosti izgubili službo. Pravijo, da imajo veliko težav pri dogovarjanju s svojimi nadrejenimi, ko se odločajo za daljši očetovski dopust, še bolj nenavadna za delodajalce pa je njihova želja, da bi izrabili tudi starševski dopust, ki si ga mati in oče lahko delita ali ga v celoti izrabi tudi samo oče.

Pomoč očeta, ko je najbolj potrebno

Stereotip, da je skrb za otroka domena mater, je pri nas še zelo živ. Navkljub temu očetje več hkrati rojenih otrok opozarjajo, da so prikrajšani in "kaznovani", ker sta se jim rodila dva otroka hkrati. A ravno ti očetje najbolj potrebujejo očetovski dopust, saj je z več novorojenčki, ki so pogosto nedonošeni, mnogo več dela, kar matere težko zmorejo same," poudarjajo. Sprašuje se tudi, kakšna je razlika med očetom dvojčkov in očetom dveh otrok z majhno starostno razliko, pri čemer prvemu pripada 30 dni očetovskega dopusta, drugemu pa 60?

Ob rojstvu dvojčkov se starševski dopust podaljša za 90 dni, uveljavi ga lahko tudi oče

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pravijo, da je v resoluciji o družinski politiki na področju pravic in prejemkov, vezanih na rojstvo in zgodnja leta otrokovega življenja, eden od predvidenih ukrepov med drugim zagotoviti dodatnih deset dni očetovskega dopusta v primeru rojstva več otrok hkrati. Ob spremembi zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki so jo včeraj dali v javno razpravo, ministrstvo med drugim ta ukrep tudi predlaga. Očetje dvojčkov, trojčkov bodo tako dobili še dodatne dni plačanega očetovskega dopusta.

Slovenija v samem vrhu

Materam se ob rojstvu dvojčkov oziroma več hkrati rojenih otrok po veljavni zakonodaji ne podaljša materinski dopust, se pa za dodatnih 90 dni za vsakega nadaljnjega otroka podaljša starševski dopust, ki ga lahko izrabita tako mati kot oče otrok, lahko tudi oba hkrati, 75 dni pa lahko preneseta in izrabita do zaključka otrokovega prvega razreda osnovne šole. A statistika kaže, da v veliki večini ta dodatni starševski dopust izkoristijo matere in si s tem podaljšajo porodniško.

Slovenija med evropskimi državami sodi v sam vrh, kar zadeva dolžino očetovskega, materinskega in starševskega dopusta, prav tako tudi po višini nadomestil. Kar nekaj sprememb pa se staršem obeta čez tri leta. Potem ko so poslanci evropskega parlamenta aprila potrdili novo direktivo glede usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja staršev oziroma starševskega dopusta, bomo v Sloveniji morali spremeni način izrabe plačanega starševskega dopusta.

Direktiva, ki jo je treba udejanjiti do leta 2022, namreč zahteva, da očetje poleg najmanj deset dni očetovskega dopusta izkoristijo tudi vsaj dva meseca starševskega dopusta.

Ključne novosti za starše
Katere spremembe zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih predlaga ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
• Očetom se ob rojstvu dvojčkov ali več hkrati živo rojenih otrok očetovski dopust podaljša za dodatnih 10 dni za vsakega otroka. Očetovski dopust se podaljša za dodatnih 10 dni za vsakega nadaljnjega otroka tudi ob posvojitvi dvojčkov ali več hkrati živorojenih otrok ali več različno starih otrok do končanega prvega razreda osnovne šole najstarejšega otroka.
• Pravica do starševskega dopusta se uvaja tudi za rejnike, kadar je v rejniško družino nameščen otrok, starejši od 11 mesecev in še ni zaključil prvega razreda osnovne šole, in sicer je rejnik upravičen do 30 dni starševskega dopusta.
• Zviša se najnižje izplačilo materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila na 532,90 evra bruto, kar pomeni neto enako kot osnovni znesek minimalnega dohodka, to je 392,75 evra.
• Na enak znesek se dvigne starševski dodatek, ki pripada staršem, kadar niso upravičeni do materinskega, očetovskega oziroma starševskega nadomestila, ker niso zavarovani za starševsko varstvo oziroma niso bili zavarovani za starševsko varstvo v zadnjih treh letih vsaj 12 mesecev (najpogosteje študentke in študenti). Starševski dodatek v predlogu novele tako znaša 392,75 evra.
• Črta se določba o izplačilu pomoči ob rojstvu otroka v obliki dobroimetja (uporabljati bi se sicer začela 1. 1. 2020), saj bi bila izvedba javnega razpisa za izbiro ponudnikov in izvajanje tega sistema (vzpostavitev sistema, plačevanje računov izbranim ponudnikom, nadzor) nesorazmerno visok strošek v primerjavi z zneskom izplačane pravice.

Anketa

Koliko denarja zapravite za božično-novoletna darila?

Sudoku