Temačne skrivnosti Jehovovih prič: V javnost prišli dokumenti o zlorabah otrok

Zora Štok, 18.8.2019
Lexey Swall/grain

Več kot 20 let so bili dobro varovana skrivnost dokumenti, ki pričajo o različnih zlorabah otrok med Jehovovimi pričami. A po zaslugi enega izmed nekdanjih pripadnikov sekte so dokumenti o zlorabah več deset tisoč otrok nedavno dostopni javnosti.

Ameriško pravosodje bo znova imelo polne roke dela zaradi različnih zlorab otrok. V javnosti so se namreč pojavili dokumenti o številnih zlorabah otrok med pripadniki Jehovovih prič v ZDA in drugod po svetu med letoma 1977 in 1997. Vse do letošnjega maja je bilo pismo, ki so ga iz biblijskega društva Stražni stolp v zvezni državi Pensilvaniji poslali na kongregacije v ZDA in številne druge države, strogo varovana skrivnost, saj so v njem vodilni iz vrst ameriških Jehovovih prič izražali zaskrbljenost zaradi pravnih tveganj, povezanih z njihovimi člani, zaradi številnih zlorab otrok. Pismo je bilo poslano na 10.833 naslovov in tako je nastala verjetno največja datoteka s primeri zlorab več tisoč otrok. V pismu so bila navodila, kako ravnati, da se za zlorabe ne bo razvedelo, navedena so bila imena otrok in naslovi, opisani so bili primeri, o katerih sodišča nikdar niso razsojala. Prav tako je znano, da je organizacija Stražni stolp plačala milijone dolarjev, da bi ohranila grdo skrivnost, je zapisal ameriški časnik The Atlantic.

image
Lexey Swall/grain Knjige in zapiski, ki jih je Mark O'Donnell zbiral več let, zdaj so javno dostopni.
Skrbno varovana skrivnost je prišla na plano

A prizadevanja vodilnih iz sekte so se izjalovila. Maja letos je namreč 51-letni Mark O'Donnell, nekdanji pripadnik Jehovovih prič, ki je sekto zapustil leta 2013, objavil blog, v katerem je zapisal marsikatero skrivnost, povezano z zlorabami otrok. Danes je O'Donnell lastnik delavnice za popravilo naprav za telovadbo, blog pa je pisal pod imenom John Redwood. Novinarju omenjenega časopisa je tudi pokazal pisma, ki jih je nekdo izmaknil iz prostorov organizacije Jehovovih prič, in skrbno varovana skrivnost je prišla na dan.

Storilcev ne želijo razkrinkati

Znanih je tudi več primerov, ko so Jehovove priče oškodovancem izplačale visoke odškodnine. Eden takih se nanaša na Candace Conti, ki je leta 2012 uspela s tožbo zoper organizacijo Stražni stolp zaradi številnih zlorab, ki jih je kot otrok doživela od članov sekte. Sodišče ji je dosodilo 28 milijonov dolarjev odškodnine, a po pritožbah Stražnega stolpa je bila izplačana vsota na koncu nekaj manj kot tri milijone dolarjev. Je pa njen primer zelo odmeval v ameriški javnosti, saj se Contijeva ni bila pripravljena zunajsodno pogoditi s sekto, kot so to storili nekateri drugi zlorabljeni člani sekte. Da se ni bila pripravljena pogoditi, je pripomoglo tudi to, da vodilni v sekti niso privolili v njen predlog, da bi znotraj sekte pripravili načrt in razkrinkali člane, ki zlorabljajo otroke. Zato je tožila tako organizacijo kot Kendricka, na sojenju pa so vodilni iz sekte priznali, da so vedeli, da je Kendrick registriran spolni prestopnik.

image
Mark O‘donell Jehovove priče o spolnih zlorabah znotraj organizacije ne želijo govoriti.

Za dve žrtvi 35 milijonov odškodnine
Za zdaj zadnji primer, povezan z zlorabami otrok med Jehovovimi pričami v ZDA, je bil zaključen septembra lani v Montani. Organizacija Stražni stolp je dvema ženskama, zdaj starima 32 in 21 let, morala izplačati skupno 35 milijonov dolarjev. Uspelo jima je dokazati, da sta bili spolno zlorabljeni kot otroka v obdobju od leta 1990 do 2000. Čeprav sta o zlorabah obvestili starše in nadrejene v sekti, je dogajanje ostalo skrito in o njem niso obvestili policije. Sodnik, ki je izrekel kazen, je poudaril, da je tako visok znesek zoper Stražni stolp izrekel tudi zato, ker so vodilni ignorirali zakon, po katerem bi vsako zlorabo otrok morali prijaviti oblastem. Takšno njihovo ravnanje je zgolj opogumilo storilce, da so zlorabe lahko nadaljevali. Tudi ravnanje Jehovovih prič med sojenjem je bilo usmerjeno v diskreditacijo prič, očitali so jim, da širijo laži in želijo škoditi sekti. A sodišče tem poskusom ni nasedlo; vse več primerov, ki jih je sekta prikrivala, obravnavajo na sodišču.
Veliko bolj prizanesljiv je bil sodnik v zvezni državi Delaware, ki je zaradi podobnega primera, ko pripadniki Jehovovih prič niso obvestili policije o zlorabi, organizacijo januarja 2018 kaznoval s samo 19.700 dolarji.

Contijeva je bila stara devet let, ko je morala kot spremljevalka Jonathana Kendricka hoditi po terenu in novačiti pripadnike za sekto. Toda namesto trkanja na vrata hiš in stanovanj nevernikov je Kendrick deklico velikokrat zaprl v svojo hišo in jo na različne načine zlorabljal. To je trajalo dve leti, deklica je o dogajanju molčala. Po nekaj letih je Jehovove priče zapustila, potem pa izvedela, da je bil Kendrick na seznamu spolnih prestopnikov. Ko se je vrnila v sekto, je o tem poročala nadrejenim, a doživela neprijetno presenečenje, ko so jo seznanili s pravilom o dveh pričah. Pojasnili so ji, da brez lastnega priznanja noben član organizacije ne more biti uradno obtožen greha, če o tem ne pričata dve verodostojni priči, ki sta očitke pripravljeni potrditi. Kendrick sicer nikdar ni priznal zlorabe Contijeve.

Deček na begu

A Kendrick ni bil edini spolni prestopnik, ki je deloval v sekti in imel opravka z otroki ter jih zlorabljal. Tudi Gonzalo Campos je imel kazensko kartoteko zaradi spolne zlorabe otrok, ko se je pridružil sekti. Eden od dečkov, ki jih je zlorabljal, je bil tudi Jose Lopez, ki mu je bil Campos dodeljen za mentorja. Sedem let je bil deček star, ko je materi povedal o zlorabah, in ta je takoj obvestila starešine. Prepričali so jo, naj ne obvešča policije, ker da bodo to uredili sami. A Camposa ne le da niso kaznovali, temveč je kot mentor otrokom celo napredoval v hierarhiji sekte. Zlorabe so se nadaljevale in leta 2010 je Campos pobegnil v Mehiko, in ko je bil tam na varnem, je šele leta 2016, štiri leta po začetku sodnega postopka v ZDA, priznal, da je zlorabljal Lopeza in še nekatere druge dečke. Med postopkom je tožilec zahteval, da sekta izroči vse dokumente, ki se nanašajo na Camposa in vse druge pripadnike sekte, znane kot spolne prestopnike. Sekta je zanikala obstoj takšnega seznama, sodnik jo je zato kaznoval s štiri tisoč dolarji za vsak dan do predaje, vsota se je do konca leta 2018, ko je bil postopek zaradi tožbe Lopeza zoper sekto zaključen, povzpela na dva milijona dolarjev. Sekta je kazen v celoti poravnala in na koncu le priznala, da so vsi dokumenti skenirani in shranjeni, ni pa dovolila, da jih računalniški izvedenci odprejo. Sodnik je v postopku Lopezu prisodil 13,5 milijona dolarjev odškodnine, a se je sekta pritožila; šele leta 2018 se je Lopez pogodil za nižjo odškodnino, vendar vsota javnosti ni znana.

Pred sodišči le posamezni primeri

Kako sprevržena je bila miselnost nekaterih znotraj sekcije, priča serija pisem o moškem iz Springfielda, ki je leta 1989 "dovolil svoji enajstletni pastorki, da otipava njegovo spolovilo, vsaj dvakrat se je zgodilo". Zveni tako, kot da je moški privolil v početje, ne pa, da je bil on pobudnik spolnega delikta. Zdaj že kot odrasla ženska je nekdanja pripadnica sekte povedala, da jo je očim zlorabljal že, ko je bila stara komaj osem let, in da je potrebovala dve leti, preden se je opogumila in o njegovem početju povedala mami. Ta je o dogajanju takoj poročala starešinam, a ti so deklico in očima poklicali k skupni molitvi. Tega se zlorabljena ženska spominja kot izredno ponižujočega dogodka, na koncu je, kot kaže, dobil le "privatni ukor", kar je pomenilo, da je za določen čas izgubil nekaj privilegijev, kot je bilo na primer komentiranje biblije na skupnih seansah ali vodenje molitve. Iz pisem, ki jih ima O'Donnell, ni razbrati, da bi bila o zlorabi pastorke obveščena policija, izhaja pa, da mu niso prepovedali druženja z drugimi otroki. Šele več let kasneje, ko je moški v sekti povzročal težave zaradi alkoholizma, laganja nadrejenim in tudi nekaterih spolnih prestopkov, so ga izobčili. Vendar se je kmalu pridružil drugi kongregaciji in se tudi poročil z žensko, ki je imela otroka iz prejšnje zveze.

image
Profimedia Vse več razkritih zlorab otrok

Mark O'Donnell je bil v sekti že kot otrok. Ko je bil star dvanajst let, mu je postal sumljiv Louis Ongsungco, stevard, ki je otrokom v sekti prinašal čokolado in jih vabil v svoje stanovanje na religiozne seanse. O'Donnell je večkrat opazil, da je Ongsungco deklice otipaval na neprimeren način in da je bilo deklicam pri tem nerodno. O tem je povedal starešinam v sekti, a ti niso ukrepali, temveč so stevardu izdali, kaj jim je povedal takrat dvanajstletni O'Donnell. Ongsungco je dečka zaradi tega kregal. Kako prav je imel O'Donell, se je izkazalo več let kasneje, ko je moškega pet žensk obdolžilo spolnega napada. Do sojenja ni prišlo, oškodovanke so se s sekto pogodile za odškodnino. Koliko so prejele v zameno, da primer ne pride na sodišče, ni znano.

Pred sodišči v ZDA so se doslej znašli le posamični primeri zlorab otrok znotraj organizacije Stražni stolp oziroma Jehovovih prič, šlo je za tožbe oškodovancev zoper sekto oziroma njene pripadnike. Država zoper Stražni stolp kot organizacijo doslej ni ukrepala, je pa ukrepala Avstralija, kjer so se prav tako dogajale spolne zlorabe otrok. Izkazalo se je, da tamkajšnji pripadniki Jehovovih prič policiji niso prijavili vsaj tisoč spolnih prestopnikov, ki so zlorabljali okoli 1800 otrok.

Anketa

Ali uporabljate zobno nitko?

Sudoku