Velike zveri: O odstrelu bodo odločali poslanci

UČ, 17.6.2019
Igor Napast

Potem ko je vlada minuli teden določila besedilo predloga zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave, ga bo po nujnem postopku ta teden obravnaval državni zbor.

Po predlogu interventnega zakona bi se 200 medvedov, od tega jih je 175 predvidenih za odstrel, 25 pa so predvidene izgube zaradi drugih vzrokov, iz narave odvzelo do konca aprila 2020. Medtem bi lovci enajst volkov lahko odstrelili v času od uveljavitve zakona do konca januarja 2020 ter nato še v septembru 2020. Odstrel medvedov se sicer izvaja prednostno okoli naselij in na območjih, kjer so škodni primeri zaradi medveda pogostejši. Medtem se odstrel volkov v primerih ponavljajočih se škod prednostno izvaja na pašnikih ali v njihovi neposredni bližini.

Interventni zakon je pripravljen zaradi sodnega zadržanja odstrela, in sicer z namenom uravnavanja populacije. "Povečanje gostote obeh vrst (rjavi medved in volk) je povzročilo, da so te živali v zadnjem obdobju spremenile način obnašanja, in tako predstavljajo neposredno grožnjo za prebivalce in njihovo premoženje," so poudarili na vladi. Tako medved kot volk sta v ugodnem stanju, trend rasti populacije je bil v zadnjih letih izrazit. "Temeljni cilj zakona je tako interventni poseg v populacijo rjavega medveda in volka in s tem ustavitev rasti gostote obeh populacij," so pojasnili.

image
Večer

Rjavi medved, volk in ris so v Sloveniji in EU strogo zavarovane vrste, ki jih ni dovoljeno loviti. Vendar obstajajo izjeme, ki dopuščajo poseganje v populacijo, če ni druge zadovoljive možnosti in če odstopanje od popolnega zavarovanja ne škoduje vzdrževanju ugodnega stanja ohranjenosti populacij zadevne vrste.

image
Večer

Druge možnosti za zmanjšanje populacije, kot so odlov in preselitev, kastracija, kontracepcija in podobno, po oceni vlade niso primerne. Današnjih razmer se po pojasnilih vlade ne da več reševati le z izjemnimi odstreli po odločbah, ker se s temi odstreli ne da vplivati dovolj na uravnavanje velike gostote populacij. "Ob takšni situaciji obstaja zelo visoka realna bojazen napada medveda na človeka. Za rešitev nastale situacije ni druge zadovoljive možnosti, kot je takojšnje uravnavanje številčnosti populacije obeh vrst," so poudarili. Vendar v Sloveniji v zadnjih 40 letih ni bilo zabeleženega niti enega potrjenega primera, ko bi človek zaradi napada medveda umrl. Kljub velikemu številu vsakdanjih srečanj med medvedi in ljudmi se v Sloveniji na leto zgodita eden do dva napada na človeka, saj se medved človeku praviloma umakne.

Preko sodišča ustavili odstrel
Vlada odvzem medvedov in volkov iz narave vsako leto ureja z odloki. Za letošnjo sezono odstrela volka po dveh sodbah upravnega sodišča ni predvidela, na podlagi ocene zavoda za gozdove je predvidela le odvzem 200 medvedov iz narave, a se odstrel ne izvaja, saj je upravno sodišče odpravilo in v ponovni postopek vrnilo prilogo odloka, v kateri sta določena število in prostorska razporeditev odvzema medvedov iz narave. Sodišče je odlok o odvzemu osebkov rjavega medveda in volka iz narave zavrnilo, ker okoljskemu ministrstvu ni uspelo dokazati družbene nesprejemljivosti medveda in volka v primeru preštevilčnosti populacije.

Anketa

Kolikokrat tedensko namensko poskrbite za rekreacijo?

Sudoku